SB Skog, et landsdekkende selskap innen skogforvaltning, tømmeromsetning, skogsdrift og skogkultur

En slank organisasjon med korte beslutningsveier sikrer at du som skogeier og kunde får en god oppfølging. Vi anstrenger oss for at du skal være fornøyd!

Tømmersalg

Kvalitet og presisjon

Nesten hver tiende tømmerstokk som produseres blir hogd og omsatt av SB Skog

Tømmersalg

Vi avvirker, kjøper og selger om lag trekvart million kubikkmeter tømmer årlig og har en markedsandel på ca. 8,5 prosent.

Kontakt oss for
mer informasjon

Skogsdrift

Hogst og tynning

Med prosjektet Mer effektiv tømmerforsyning sørger vi for bedre planlegging, mer rasjonell skogsdrift og redusert CO2-utslipp

Skogsdrift

Vi gjennomfører årlig mer enn 1200 skogsdrifter i mer enn 100 kommuner. Skogsdrifter gjennomføres i samarbeid med våre entreprenørlag. Vi samarbeider med over 50 dyktige entreprenører som utfører skogsdriftene for våre kunder.

Kontakt oss for
mer informasjon

Skogkultur

Planting, ungskogpleie og markberedning

Hvert år setter vi ut nær 2 millioner planter og utfører ungskogpleie på over 10.000 dekar, - noe som tilsvarer ca. 1000 fotballbaner

Skogkultur

Gjennom utvikling og nyskaping i samarbeid med våre skogsarbeidere, sikrer vi effektiv og rasjonell skogbehandling med høy kvalitet.

Kontakt oss for
mer informasjon

Kunngjøringer