SB Skog og Johansen Skogsdrift har samarbeidet tett siden oktober i fjor. – Ingen maskiner har stått én eneste dag siden da. Det har rett og slett gått over all forventning, sier lederne for de to selskapene.

Viken Skog kjøpte seg inn i entreprenørselskapet Johansen Skogsdrift i august i fjor. En av hogstavtalene Johansen Skogsdrift hadde, ble avsluttet kort tid etterpå.

– Da kastet vi oss rundt og fikk til et kjempegodt samarbeid med SB Skog. Det var litt hektisk i overgangen, men vi fikk raskt på plass nye oppdrag for alle våre maskinførere. Det hadde ikke gått uten den gode hjelpen vi har fått fra både SB Skog og Viken Skog, fastslår Tom Johansen, daglig leder i Johansen Skogsdrift.

GODE KOMPANJONGER: Kenneth Langsethagen (til venstre) og Tom Johansen samarbeider godt. Siden nyttår har Tom hatt samme kontorsted som Kenneth og de andre i SB Skog i Elverum. Foto: Olav Askeland

Ønsker ny lærling

Familiebedriften Johansen Skogsdrift har 12 hogstlag. Siden starten av oktober har åtte lag kjørt for SB Skog. De øvrige lagene kjører for Stora Enso, Løiten Almenning og en privat skogeier med en stor skogeiendom.

Steffen Johansen, medeier i Johansen Skogsdrift, har kjørt hogstmaskin i ti år. Nå er han driftssjef i SB Skog, i tillegg til at han følger opp lærlingene i Johansen Skogsdrift.

– Siden november i fjor har han skrevet mange avtaler med skogeiere vi har hogget tømmer for. Det har vært veldig effektivt, forteller Tom Johansen, som er søskenbarnet til Steffen.

Det var deres fedre som overtok selskapet fra sin far igjen. Steffen og Tom overtok i 2020.

Bedriften har hatt mange lærlinger siden de startet som lærebedrift. De er nå på jakt etter en ny lærling, noe Tom håper ordner seg i løpet av sommeren.

TROND OG LÆRLINGENE: Trond Johansen, far til Tom Johansen, kjører fortsatt hogstmaskin og lassbærer. I tillegg er han svært delaktiv i arbeidet med å følge opp lærlingene. Her er han sammen med Jørgen Haraldsen og Tonje Myrene. Tonje skal snart ta fagbrevet, noe som gir plass til en ny lærling. Bildet er fra Løten i desember i fjor. Foto: Bjørn H. Pettersen

SB Skog økte mest

Kenneth Langsethagen, daglig leder i SB Skog, er også svært fornøyd med samarbeidet med Johansen Skogsdrift.

– De har svært dyktige maskinførere, og alle i selskapet gjør en god jobb og er trivelige å ha med å gjøre. Det er også verdt å nevne at alle andre entreprenørselskaper som jobber for SB Skog har hatt nok å gjøre siden vi fikk avtalen med Johansen Skogsdrift. Den avtalen har kommet i tillegg, og er en viktig grunn til at SB Skog har økt omsetningen og hogstaktiviteten i 2023 og starten av 2024, forteller Langsethagen.

SB Skog hadde faktisk en økning i hogstvolum på 4 prosent i fjor da det var en nedgang på 4 prosent i det totale hogstvolumet i Norge. Hittil i år har selskapet hatt en økning i hogstvolumet på 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– SB Skog er dessuten selskapet med lavest enhetskostnad, og vi kan med rette kalle oss Norges mest effektive tømmerkjøper, fastslår Kenneth Langsethagen.

FINE FORHOLD I SKOGEN: Fra en hogst i Solør nå nylig, sett fra høgger'n. Foto: Jostein Skybakmoen, Johansen Skogsdrift

Noen fakta:

  • Johansen Skogsdrift har nærmere 40 ansatte, inkludert to lærlinger.
  • Bedriften har hovedkontor sammen med SB Skog i Elverum.
  • SB Skog hogde 1,08 millioner kubikkmeter med tømmer og satte ned 4,5 millioner planter i 2023. Ungskogpleieaktiviteten endte på litt i overkant av 21.000 dekar.
  • SB Skog ble etablert i 1997 av Statskog og Borregaard Skoger for å forvalte eiernes skoger i Sør-Norge. I 2010 ble SB Skog et heleid datterselskap av Statskog. Viken Skog kjøpte aksjene i SB Skog i 2015, og året etter ble AT Skog med på eiersiden med 34 prosent av aksjene. Fra 2024 er SB Skog igjen heleid av Viken Skog.

Av Bjørn H. Pettersen

Våre kundeløfter

Effektiv skogdrift

Vi tar oss av alt som skjer i skogen din, fra hogst til foryngelse, og finner raskt ut hva som lønner seg for deg og din skog. Vi iverksetter og fullfører.

Ansvarlig skogdrift

I tett samarbeid med dyktige entreprenører driver vi ansvarlig for dagens og morgendagens skogeiere.

Godt samarbeid

Alle valg vi ta skal gagne skogeier. Det viktigste vi gjør er å møte skogeieren på skogeierens premisser. Det er din skog.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring