Skog- og tømmertjenester for effektivt og lønnsomt skogbruk

SB Skog er det enkle valget når du ønsker en effektiv skogdrift. Vi tar oss av alt som skjer i skogen, fra hogst til foryngelse, og vi er lidenskapelig opptatt av å finne de beste løsningene for deg og din skog.

Tømmersalg 

Vi kjøper og selger om lag en million kubikkmeter tømmer årlig. SB Skog er i vekst og vårt mål er at dette skal øke til 1,3 millioner kubikkmeter i 2022. SB Skog forsyner norsk industri og leverer tømmer til de fleste sagbruk og massevirkekjøpere i Norge. I tillegg selger vi tømmer på eksport gjennom vårt søsterselskap VikenAT Market. 

Ulike kunder har ulike krav til dimensjoner og kvalitet, og våre ansatte vurderer skogen din for å finne ut hvor vi bør levere ditt tømmer slik at du som skogeier skal få best mulig pris og mest ut av din skog. 

Skogsdrift som tynning og sluttavvirkning

Vi gjennomfører årlig mer enn 1200 skogsdrifter i mer enn 100 kommuner. SB Skog har avtaler med dyktige entreprenører som utfører både tynning og sluttavvirkning. Vi har langsiktige avtaler med våre entreprenører og jobber tett sammen med dem slik at vi utvikler hverandre. Dyktige entreprenører er viktig for oss fordi det er viktig for deg som skogeier. Vi ønsker å hente ut maksimal verdi av hvert eneste tre slik at du som skogeier får betalt for skogen som generasjoner har bygget opp. 

SB Skog er opptatt av ryddig og ansvarsfull drift og vi er opptatt av at det skal se fint ut i skogen etter at vi har vært der. Med store, tunge maskiner er det ikke til å unngå at det noen ganger blir synlige spor, men vi jobber med å finne optimale kjøreveier, bygge broer over bekker og sørge for at sporskader rettes opp så raskt som mulig etter avsluttet oppdrag.

Vi utfører en rekke skogkulturtjenester

Når vi høster verdier fra skogen som tidligere generasjoner har bygget opp, er det viktig å sørge for rask etablering av ny skog og at denne skjøttes for best mulig kvalitet og verdi for dem som kommer etter oss. Det er smart å planlegge ny foryngelse allerede før hogsten starter. Våre driftssjefer gir deg gjerne råd om hvordan du bør forynge skogen og dermed hvor mye du bør sette av på skogfond.

SB Skog tilbyr markberedning, såing, planting og ungskogpleie. Årlig planter vi mer enn 3,5 millioner planter og vi rydder 35.000 daa ungskogpleie. Vi har flinke skogkulturansvarlige som leder våre sesongarbeidere. Vi har avtaler med norske planteskoler som leverer planter av beste kvalitet, enten du ønsker å plante selv eller at vi skal ta hele jobben for deg.

Nyttige lenker du kan benytte deg av

 

Skogbehandlingsråd, standarder og kalkulatorer

Skogfond

Denne kalkulatoren gir deg resultat etter skatt når investeringene dekkes med skogfond. Legg inn dine egne forutsetninger for årets skogsdrift og planlagte investeringer. Bruk Skogfondskalkulatoren her.

Skogsbilveger

Skogkurs har satt sammen en oversikt over de ulike prosessene knyttet til skogbilveger, - fra politisk målsetting, statistikk, søknadsprosess før bygging, organisering, vedlikehold og økonomi. Se mer her

Klimakalkulator

Skogbrukets klimakalkulator er en kalkulator der du som skogeier kan finne ut hvilken innsats skogen din gjør i kampen for et bedre klima. Prøv Skogbrukets klimakalkulator her.

 

Våre kundeløfter

Effektiv skogdrift

Vi tar oss av alt som skjer i skogen din, fra hogst til foryngelse, og finner raskt ut hva som lønner seg for deg og din skog. Vi iverksetter og fullfører.

Ansvarlig skogdrift

I tett samarbeid med dyktige entreprenører driver vi ansvarlig for dagens og morgendagens skogeiere.

Godt samarbeid

Alle valg vi ta skal gagne skogeier. Det viktigste vi gjør er å møte skogeieren på skogeierens premisser. Det er din skog.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring