Skogplanter Østnorge på Biri har investert i Conniflex-maskiner som gir plantene en bedre og mer langvarig beskyttelse mot gransnutebiller. Maskinene sørger for et beskyttende lag av sand og lim rundt den nederste delen av skogplantene. Plantene blir først sprøytet med vann, deretter vannbasert lim og til slutt finkornet sand.
Bak oppfinnelsen står det svenske selskapet BCC.
− I starten av februar kommer montører fra BCC hit for å sette opp maskinene. Om alt går som planlagt, kan vi starte opp med prøveproduksjon i månedsskiftet februar−mars. Fra starten av april kan vi sannsynligvis ha full produksjon med to skift dersom det er behov for det. Med disse maskinene kan vi behandle opptil 30.000 planter i timen, forteller Kristen Alseth, som er driftsleder i Skogplanter Østnorge.
Gransnutebillene kan angripe ungplanter, både gran og furu. I mange tiår har det blitt brukt ulike midler for å holde snutebillene unna, først og fremst kjemikalier og voks. Nå satser Skogplanter Østnorge alt på Conniflex-metoden. Voksmaskinene er fjernet fra produksjonslokalene.

Statskog har testet ut Conniflex

Statskog, som er Norges største grunneier, kjøper årlig inn mellom 1,5 og 2 millioner skogplanter for utplanting vår og høst. I Statskogs bærekraftstrategi er det et mål om å fase ut bruk av kjemikalier.
Monica Grindberg, skogsjef i Statskog
− Statskog er veldig glad for at Skogplanter Østnorge nå kan levere Conniflex-planter. Blant Statskogs skogområder er det flere steder der er mye gransnutebiller, for eksempel i kommunene Grue, Kongsvinger, Våler, Modum og Lier. Det er også forekomster lenger nord, både i Trøndelag og Nordland, der det er behov for behandlende planter, forteller Monica Grindberg, skogsjef i Statskog.
For seks−sju år siden testet Statskog ut Conniflex-behandlede planter, som da ble kjøpt inn fra en produsent i Sverige.
− Da bestemte vi oss for å prøve ut denne metoden på Varaldskogen, som ligger i Austmarka i Innlandet, nær svenskegrensen. Resultatet ble veldig bra, trærne har klart seg godt. Derfor er det naturlig at vi vurderer å bruke Conniflex fra Skogplanter østnorge når de kan levere det, sier Grindberg.

Tror på forbud mot kjemikalier

Skogplanteprodusenten på Biri har en årlig produksjon på i overkant av 20 millioner planter.
− Vi håper naturligvis at alle som kjøper planter skal få øynene opp for den langt mer miljøvennlige og bærekraftige løsningen som Conniflex er. Den varer lengre ute i skogen, beskytter bedre enn voks og kjemikalier og har ingen skadelige effekter på miljøet eller de som setter ut plantene, sier dyrkingssjef Eleonora Høst i Skogplanter Østnorge.
Kjemikaliene forsvinner ganske raskt i vind og vær, og har dermed ingen langvirkende motstand, for eksempel ved mye regn. Voks fungerer bra som beskyttelse, men sprekker opp etter hvert som planten vokser slik at gransnutebillene kommer til i sprekkene. Limet i Conniflex er mer elastisk, og i tillegg liker ikke gransnutebillene sanden, opplyser Eleonora Høst.
I Sverige ble det i fjor helt slutt på kjemikaliebehandling av skogplanter med insektmidler. Det skyldes både hensynet til miljøet og de som håndterer plantene, forteller skogkultursjef Torkel Vindegg i SB Skog.
− Også her i Norge er det et sterkt ønske om å gå over til kjemikaliefrie planter. Før eller senere kommer det et forbud mot kjemikalier, så vi kan like gjerne bare gå inn for løsningen med Conniflex. Erfaringene fra Sverige viser at plantene som er sprøytet med lim og sand har god beskyttelse mot snutebiller i rundt to år. Da er trærne såpass store og barken såpass robust at de ikke lenger trenger noen beskyttelse, sier Vindegg.

Litt dyrere, men egentlig billigere

Mekanisk behandling− for eksempel med voks, papirmasse eller lim og sand koster noe mer enn Kjemisk. Hos Skogplanter Østnorge var prisen på kjemisk behandling 20 øre per plante i 2021. Pristillegget per Conniflex-behandlede plante kommer til å ligge på rundt 80 øre og er dermed 60 øre dyrere.
− Med den gode virkningen Conniflex har, vil flere planter overleve de to første årene, noe som betyr at det blir mindre behov for suppleringsplanter. Sammenlignet med ordinær planting koster det ganske mye mer å supplere. I regnestykket med planting må vi også huske på at det er mulig å bruke Skogfond med skattefordel. En økt kostnad på rundt 60 øre per plante, blir nesten spist opp av skattefordelen og utgjør i realiteten bare rundt 20 øre for skogeier. Når vi vet fra svensk forskning at Conniflex har en så god effekt, er jeg ikke i tvil om at dette både er den beste og mest økonomiske løsningen, samtidig som vi gir plantemannskapet et bedre arbeidsmiljø, sier Kenneth Langsethagen, daglig leder i SB Skog.
Lars Kristen Haug, skogsjef i Viken Skog, er enig.
− Conniflex er en god og fremtidsrettet løsning for skogbruket. Vi har et mål om å komme oss bort fra kjemisk behandling, særlig med omtanke for planterne som i løpet av en sesong setter ut titusenvis av skogplanter, sier Haug.
Av Bjørn H. Pettersen

Kontakt skogkultursjef Torkel Vindegg her

Våre kundeløfter

Effektiv skogdrift

Vi tar oss av alt som skjer i skogen din, fra hogst til foryngelse, og finner raskt ut hva som lønner seg for deg og din skog. Vi iverksetter og fullfører.

Ansvarlig skogdrift

I tett samarbeid med dyktige entreprenører driver vi ansvarlig for dagens og morgendagens skogeiere.

Godt samarbeid

Alle valg vi ta skal gagne skogeier. Det viktigste vi gjør er å møte skogeieren på skogeierens premisser. Det er din skog.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring