Her finner du en samling karttjenester som er nyttige for deg som eier skog.

Kilden - Skogportalen
Skog- og landskapskartbase med markslag, MiS, miljøinformasjon, kulturminner m.v. 
NB: Her kan du også følge situasjonen BARKBILLEOVERVÅKNING


Norge i bilder
Fly- og satelittbilder for hele landet.


NGU, Norges geologiske undersøkelse
Berggrunn, løsmasse, grunnvann, grus m.m.


Artskart
Artsdatabankens nasjonale oversiktskart med artsdata fra mer enn 35 databaser hos 10 samarbeidende institusjoner).


Naturbase
DN’s oversikt over verneområder og miljøverdier.

Kulturminnesøk
Riksantikvarens søketjeneste for kulturminner.


NARIN kart og lokalitetsdatabase for skogområder
Databasen inneholder informasjon om lokaliteter hvor det er gjennomført naturfaglige registreringer med tanke på å øke skogvernet i Norge.


Skogbrannfare - se skogbrannfaren i ditt distrikt
Meteorologisk institutt.


Yr - Værmeldingsside
NRK og Meteorologisk institutt.


SeNorge  -  vær, vann, snø og klima i Norge
Meteorologisk institutt.

quote

Jeg bruker SB Skog fordi de har en dyktig driftssjef som gir svært god service. Han har god miljøfaglig kompetanse, gir gode priser og sørger for rask levering av tjenester. Alltid god oppfølging og kommunikasjon ved gjennomføring av drifter og skogkultur.

Astri Aadnes

Astri Aadnes

Skogeier - 3940 daa skog

quote

Jeg bruker SB Skog som fast oppdragsgiver, og har gjort dette i 4 år nå. De planlegger skogkultur vår og høst, samt avvirkningsoppdrag til bestemte og avtalte tider. Kommer fortsatt til å benytte meg av SB Skog i fremtiden, selv om jeg står i en eiendomsoverdragelse til min datter. Dette skjer fra 2021, og etter avtale med henne vil hun forsette å bruke SB Skog som oppdragsgiver. Håper på at den gode servicen og kundebehandlingen vil fortsette i tiden fremover

Oddvar Glorvigen

Oddvar Glorvigen

Skogeier - 3000 daa skog

Våre kundeløfter

Effektiv skogdrift

Vi tar oss av alt som skjer i skogen din, fra hogst til foryngelse, og finner raskt ut hva som lønner seg for deg og din skog. Vi iverksetter og fullfører.

Ansvarlig skogdrift

I tett samarbeid med dyktige entreprenører driver vi ansvarlig for dagens og morgendagens skogeiere.

Godt samarbeid

Alle valg vi ta skal gagne skogeier. Det viktigste vi gjør er å møte skogeieren på skogeierens premisser. Det er din skog.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring