Et friskt pust i alle landets skogstrøk

Hogst av tømmer er dramatisk. En skog er bygd opp gjennom kanskje hundre år, og i løpet av timer er terrenget totalt endret. Riktig skogforvaltning har derfor stor betydning både for skogeier, miljø og samfunn.

SB Skogs virksomhet har stor betydning for samfunnet. Tømmer fra SB Skog gir grunnlag for en høy foredlingsverdi og en sysselsetting langt utover oss selv. Hver innkjøper hos oss representerer nesten 20 arbeidsplasser innen avvirkning, tømmermåling, tømmertransport, sagbruk og treforedling. Mange av disse er ute i distriktene. Nesten alt vårt sagtømmer selges til lokal industri og nesten alle disse sagbrukene ligger i grisgrendte strøk hvor arbeidsplassene har stor betydning.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring