Miljøstyringssystemer skal dokumentere at mål og rutiner for miljøsikring blir fulgt og sikre skogeiere, kunder og allmennhet at eiendommene forvaltes på en bærekraftig måte.

I Norge er det utarbeidet en felles nivåstandard for bærekraftig skogbruk. Standarden ble etablert som Levende Skog standard i 1998 og er senere revidert og videreført som Norsk PEFC Skogstandard.
Denne standarden danner grunnlaget for skogsertifisering knyttet til PEFC i Norge. Presiseringer og tillegg til skogstandarden godkjennes og vedtas av Rådet for PEFC Norge.

Les mer om bærekraftig skogbruk og PEFC her

Se Norsk PEFC skogstandards kravpunkter som beskriver hvordan skogbruk skal utføres.

FSC®-sertifiserte eiendommer i Norge følger standarder utarbeidet etter FSC's prinsipper og kriterier. SB Skog er FSC-sertifisert og forplikter seg som gruppeleder til kontinuerlig å følge FSCs prinsipper og kriterier. Forpliktelsen gjelder videre oppfølging og rådgivning overfor gruppens medlemmer.

Les mer om FSC og skogsertifisering her.
Her kan du også se den nye norske FSC skogstandarden som beskriver hvordan FSC's globale skogstandard oppfylles etter våre juridiske, sosiale og geografiske forhold.

Se FSC Forest Stewardship Standard for skogbruk i Norge her

Sertifikater og revisjonsrapporter

Miljøstyring i SB Skog er bygd opp rundt miljøstyringssystemet ISO14001 med norsk PEFC skogstandard. SB Skog ble førstegangssertifisert i desember 1999 og resertifisert for tre nye år i 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2020. SB Skog byttet i 2016 tredjepartrevisor, fra Det norske Veritas til Intertek. Les mer om miljøstyring og ISO14001 hos Intertek.

FSC sertifisering og miljørapporter

SB Skog ble i 2013 FSC sertifisert for å tilby FSC-sertifisering av skogeiendommer i vår geografi. 

Fra starten har gruppen bestått av to større eiendommer tilhørende Statskog, Statskog Børresen og Statskog Sølvverket.
Har du synspunkt på hvordan skogsdrift gjennomføres på disse eiendommene eller er uenig i implementering av skogbruksstandarden kan du ta kontakt med gruppeleder eller skogeier her

Bærekraftsrapporter

 

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring