Miljøstyringssystemer skal dokumentere at mål og rutiner for miljøsikring blir fulgt og sikre skogeiere, kunder og allmennhet at eiendommene forvaltes på en bærekraftig måte.

I Norge er det utarbeidet en felles nivåstandard for bærekraftig skogbruk. Standarden ble etablert som Levende Skog standard i 1998 og er senere revidert og videreført som Norsk PEFC Skogstandard.
Denne standarden danner grunnlaget for skogsertifisering knyttet til PEFC i Norge. Presiseringer og tillegg til skogstandarden godkjennes og vedtas av Rådet for PEFC Norge.

Se Norsk PEFC skogstandards 27 kravpunkter som beskriver hvordan skogbruk skal utføres.

FSC®-sertifiserte eiendommer i Norge følger standarder utarbeidet etter FSC's prinsipper og kriterier. SB Skog er FSC-sertifisert og forplikter seg som gruppeleder til kontinuerlig å følge FSCs prinsipper og kriterier. Forpliktelsen gjelder videre oppfølging og rådgivning overfor gruppens medlemmer. Se Soil Associations generiske standard tilpasset Norge her

Sertifikater og revisjonsrapporter

Miljøstyring i SB Skog er bygd opp rundt miljøstyringssystemet ISO14001 med norsk PEFC skogstandard. SB Skog ble førstegangssertifisert i desember 1999 og resertifisert for tre nye år i 2002, 2005, 2008, 2011 og 2014. SB Skog byttet i 2016 tredjepartrevisor, fra Det norske Veritas til Intertek. Les mer om miljøstyring og ISO14001 hos Intertek.

FSC Miljørapporter

SB Skog ble i 2013 FSC sertifisert for å tilby FSC-sertifisering av skogeiendommer i vår geografi.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring