SB Skog har i forbindelse med vårplantingen bestilt 2,7 millioner planter fra to produsenter og i tillegg skal vi plante ut ca 500.000 planter som Statskog kjøper inn selv. Et fåtall av skogeierne ønsker å plante selv, men de fleste ønsker å få hele jobben gjort av oss.

– SB SKOG har gjennom datterselskapet Sikker Skogrydding normalt god tilgang på dyktige sesongarbeidere med lang erfaring og kjennskap til våre kvalitetskrav. De har vært med oss i mange år, har etter hvert blitt lokalkjente og hver mann setter ut ca 1500 planter pr dag. I år er grensene stengt for alle, bortsett fra dem som har samfunnskritiske oppgaver. Vi håper likevel at det skal gå an å finne en løsning som gjør at vi kan få inn noen av våre faste sesongarbeidere, sier Kenneth Langsethagen, daglig leder i SB Skog.

Til tross for koronapandemien fikk vi inn arbeidere i fjor, de gjorde sin karantene, respekterte norske regler og våre rutiner og vi hadde ingen smittetilfeller blant våre arbeidere, men pr nå så ser det enda mer usikkert ut i år. Det er mange planter som skal ut i skogen i en kort periode fra cirka midten av april og til slutten av juni.

Selv om det er rekordhøy arbeidsledighet i Norge, tviler jeg på at mange nordmenn vil ta på seg jobben med å plante ut alt det SB Skog har håp om å få plantet ut i år. Det er ikke bare fordi plantingen er fysisk hardt arbeid som det kreves en viss erfaring med for å kunne gjøre det effektivt.

– Mange ser for seg at det er hyggelig å kunne jobbe ute og har gode minner fra turer i skog og mark, men det er viktig å presisere at sola ikke alltid skinner og fuglene kvittrer i norske skoger. Skogplanting er fysisk krevende og med kort sesong så må arbeidet pågå i all slags vær. Vi betaler akkordlønn, dvs at du lønnes pr plante som er satt ut  og det er ingen tvil om at de som skal gjøre jobben, må jobbe ganske raskt. Det vil bli gitt opplæring slik at kvaliteten blir god. Skogplanting er en langsiktig investering og det er fremtidige generasjoner som skal hugge de trærne vi planter i dag. Du bør være i god fysisk form og må forvente at det tar noen dager å komme opp i et effektivt arbeidstempo.

SB Skog ber skogeiere som kan ta på seg plantingen selv, eller som er interessert i sesongarbeid med arbeidsledelse eller planting om å ta kontakt med vår skogkultursjef Torkel Vindegg. Vi vil også oppfordre idrettslag og foreninger som ønsker dugnadsarbeid til å ta kontakt. Med pågangsmot og spreke ungdommer/voksne så kan det bli gode penger i slunkne klubbkasser etter et år med avlyste arrangement og mindre vaffelsalg. 

Kontakt skogkultursjef Torkel Vindegg her

Våre kundeløfter

Effektiv skogdrift

Vi tar oss av alt som skjer i skogen din, fra hogst til foryngelse, og finner raskt ut hva som lønner seg for deg og din skog. Vi iverksetter og fullfører.

Ansvarlig skogdrift

I tett samarbeid med dyktige entreprenører driver vi ansvarlig for dagens og morgendagens skogeiere.

Godt samarbeid

Alle valg vi ta skal gagne skogeier. Det viktigste vi gjør er å møte skogeieren på skogeierens premisser. Det er din skog.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring