SB Skog styrker sin posisjon i markedet ved å få Viken Skog SA som eier.

For SB Skog som selskap betyr det at vi har fått en stor og profesjonell skogaktør i ryggen som ønsker å videreutvikle oss som en landsdekkende aktør innenfor drift og omsetning av tømmer, skogkultur og andre tjenester knyttet til en aktiv skog- og ressursforvaltning. For deg som skogeier og kunde betyr det at vi blir enda bedre rustet til å gi deg gode tjenester, samt en trygg avsetning for ditt tømmer til gunstige betingelser.

Vi er i gang med å oppdatere våre nettsider. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Tømmersalg

Kvalitet og presisjon

Nesten hver tiende tømmerstokk som produseres blir hogd og omsatt av SB Skog

Tømmersalg

Vi avvirker, kjøper og selger om lag trekvart million kubikkmeter tømmer årlig og har en markedsandel på ca. 8,5 prosent.

kontakt oss for
mer informasjon

Skogsdrift

Hogst og tynning

Med prosjektet Mer effektiv tømmerforsyning sørger vi for bedre planlegging, mer rasjonell skogsdrift og redusert CO2-utslipp

Skogsdrift

Vi gjennomfører årlig mer enn 1200 skogsdrifter i mer enn 100 kommuner. Skogsdrifter gjennomføres i samarbeid med våre entreprenørlag. Vi samarbeider med over 50 dyktige entreprenører som utfører skogsdriftene for våre kunder.

kontakt oss for
mer informasjon

Skogkultur

Planting, ungskogpleie og markberedning

Hvert år setter vi ut nær 2 millioner planter og utfører ungskogpleie på over 10.000 dekar, - noe som tilsvarer ca. 1000 fotballbaner

Skogkultur

Gjennom utvikling og nyskaping i samarbeid med våre skogsarbeidere, sikrer vi effektiv og rasjonell skogbehandling med høy kvalitet.

kontakt oss for
mer informasjon

Linjerydding

Norges største linjerydder

Vi har ryddet om lag 7000 km med kraftlinjetraseer

Linjerydding

Vi er Norges største linjerydder, med oppdrag over hele landet. Vi utfører rydding av skog i linjetraseer, langs veier og jernbaner.

kontakt oss for
mer informasjon

Kontakt oss

Torkel Vindegg

Torkel Vindegg

Skogsjef · Oslofjorden

911 69 580

Nicklas Aven

Nicklas Aven

Logistikk- og IT-konsulent · Administrasjon

907 54 490

Harald Berger

Harald Berger

Driftssjef · Østerdalen

415 13 114

Bjarne Bergersen

Bjarne Bergersen

Logistikkleder · Administrasjon

975 06 020

Gro Borg

Gro Borg

Økonomikonsulent · Administrasjon

940 05 276

Tore Bråthen

Tore Bråthen

Driftssjef · Solør / Glåmdalen

482 36 440

Even Kolseth Dahlen

Even Kolseth Dahlen

Driftssjef · Trøndelag

994 03 841

Olav Fjone

Olav Fjone

Driftssjef · Trøndelag

971 50 190

Asbjørn Flaat

Asbjørn Flaat

Driftssjef · Trøndelag

909 65 107

Arne Foss

Arne G. Foss

Driftssjef og teamleder · Glåmdalen

916 22 611

Tore Grongstad

Tore Grongstad

Driftssjef · Trøndelag

926 85 232

Jon Gultvedt

Jon Gultvedt

Markedssjef · Administrasjon

900 94 414

Martin Hanestad

Martin Hanestad

Driftssjef · Glåmdalen

915 69 301

Esben Kirk Hansen

Esben Kirk Hansen

Prosjektleder · Oslofjorden

915 32 248

Isak Hasselvold

Isak Hasselvold

Avd. leder GIS-IT · Administrasjon

917 54 725

Frode Hjorth

Frode Hjorth

Adm. direktør · Administrasjon

909 17 788

Kenneth Langsethagen

Kenneth Langsethagen

Avd. leder · Skogrydding

992 47 231

Halfdan Mælum

Halfdan Mælum

Driftssjef · Solør / Glåmdalen

971 19 325

Gunn Torill Nilsen

Gunn Torill Nilsen

Økonomikonsulent · Administrasjon

951 27 630

Gjermund Nyløkken

Gjermund Nyløkken

Driftssjef · Østerdalen

404 95 122

Jonas Ottesen

Jonas Ottesen

Driftssjef og anleggsleder · Skogrydding

414 43 542

Geir Sandberg

Geir Sandberg

Driftssjef / tømmerkjøper · Oppland

472 84 239

Trond Svanøe-Hafstad

Trond Svanøe-Hafstad

Skogsjef / MKS-leder · Trøndelag

915 67 079

Lars-Ola Svennebye

Lars-Ola Svennebye

Driftssjef / tømmerkjøper · Kongsvinger / Odalen

977 00 669

Ole Reino Tala

Ole Reino Tala

Driftssjef · Oslofjorden

950 23 301

Anne Karin Woldmo

Anne Karin Woldmo

Økonomisjef · Administrasjon

940 18 378

Morten Ødemark

Morten Ødemark

Driftssjef / tømmerkjøper · Østfold

906 41 938

Hans Jørgen Aas

Hans Jørgen Aas

Driftssjef / tømmerkjøper · Buskerud og Telemark

975 83 465

Anders Bredalen Foss

Anders Bredalen Foss

Trainee · Østerdalen

482 85 904

Jon Arne Borg Engø

Jon Arne Borg Engø

Trainee · Glåmdalen

918 88 692

Kjell Hjerpåsen

Kjell Hjerpåsen

Driftssjef · Oslofjorden

913 96 738

Sverre Nygård

Sverre Nygård

Driftssjef · Solør / Glåmdalen

971 43 607