Medieklipp
Aktuelt
Logg innfølg tømmeret
Kalkulatorerog skogbehandlingsråd
AnsatteHvem gjør hva?
Skogbruk- utdanning
SB SKOG ønsker deg en god sommer!
Nettstedskart

Miljøregistreringer i Lierne

Stormfellinger i Trøndelag i vinter har ført til store utfordringer for skogeiere som ikke har MiS-registreringer.

Lønnsomheten i skogbransjen

Regnskapstall som er samlet inn viser at lønnsomheten i bransjen er bekymringsfullt lav. I 2013 var SB SKOG den av tømmeromsetningsselskapene som hadde det beste driftsresultatet: 4,2 mill. kr av en omsetning på over 600 mill. kr

Omsetningsrekord for tømmer

Med unntak av under finanskrisa i 2009, har SB SKOG hatt en sammenhengende vekst i skogeiermarkedet i over 15 år. Fra 2012 til 2013 økte tømmeromsetningen i selskapet med 15 %, og det ble omsatt nær 1 mill. m3 i Norge.