Medieklipp
Aktuelt
Logg innfølg tømmeret
Kalkulatorerog skogbehandlingsråd
AnsatteHvem gjør hva?
Skogbruk- utdanning
Velkommen til SB SKOG
Nettstedskart

Mini-KUBIKK

nytt nummer av magasinet til 15.000 kunder og kontakter

Salg av SB Skog

Styret i Statskog har besluttet å selge SB SKOG. «-Vi tror nye eiere vil styrke SB SKOG og skognæringa» sier Frode Hjorth, adm dir i SB SKOG.

Oppfølging og lukking av avvik

Ved periodisk revisjon i høst fikk SB Skog avvik kategori 1 på grunn av hogst i tiurområde. Det ble satt opp en omfattende tiltaksplan som har preget SB Skogs miljøarbeid gjennom hele høsten