SB Skog styrker sin posisjon i markedet ved å få Viken Skog SA som eier.

For SB Skog som selskap betyr det at vi har fått en stor og profesjonell skogaktør i ryggen som ønsker å videreutvikle oss som en landsdekkende aktør innenfor drift og omsetning av tømmer, skogkultur og andre tjenester knyttet til en aktiv skog- og ressursforvaltning. For deg som skogeier og kunde betyr det at vi blir enda bedre rustet til å gi deg gode tjenester, samt en trygg avsetning for ditt tømmer til gunstige betingelser.

Tømmersalg

Kvalitet og presisjon

Nesten hver tiende tømmerstokk som produseres blir hogd og omsatt av SB Skog

Tømmersalg

Vi avvirker, kjøper og selger om lag trekvart million kubikkmeter tømmer årlig og har en markedsandel på ca. 8,5 prosent.

Kontakt oss for
mer informasjon

Skogsdrift

Hogst og tynning

Med prosjektet Mer effektiv tømmerforsyning sørger vi for bedre planlegging, mer rasjonell skogsdrift og redusert CO2-utslipp

Skogsdrift

Vi gjennomfører årlig mer enn 1200 skogsdrifter i mer enn 100 kommuner. Skogsdrifter gjennomføres i samarbeid med våre entreprenørlag. Vi samarbeider med over 50 dyktige entreprenører som utfører skogsdriftene for våre kunder.

Kontakt oss for
mer informasjon

Skogkultur

Planting, ungskogpleie og markberedning

Hvert år setter vi ut nær 2 millioner planter og utfører ungskogpleie på over 10.000 dekar, - noe som tilsvarer ca. 1000 fotballbaner

Skogkultur

Gjennom utvikling og nyskaping i samarbeid med våre skogsarbeidere, sikrer vi effektiv og rasjonell skogbehandling med høy kvalitet.

Kontakt oss for
mer informasjon

Linjerydding

Norges største linjerydder

Vi har ryddet om lag 7000 km med kraftlinjetraseer

Linjerydding

Vi er Norges største linjerydder, med oppdrag over hele landet. Vi utfører rydding av skog i linjetraseer, langs veier og jernbaner.

Kontakt oss for
mer informasjon

Kunngjøringer