Skogbehandling, standarder og verktøy

Her finner du informasjon og råd om skogbehandling, standard for utplantingstall, markberedning m.m. samt skogfondkalkulatoren og klimakalkulatoren.

Lenker til skogbehandlingsråd, standarder og kalkulatorer

Skogfond

Ny skogfondkalkulator (Skogkurs 2015) - Denne kalkulatoren gir deg resultat etter skatt når investeringene dekkes med skogfond. Legg inn dine egne forutsetninger for årets skogsdrift og planlagte investeringer.

Skogsbilveger

Lønnsomhetsvurdering skogsveger (Skog og landskap) - et program for lønnsomhetsberegning og kostnadsfordeling for skogsveger.

Klimakalkulator

Skogbrukets klimakalkulator (Skogselskapet/Skogbrukets Kursinstitutt) - Dette er en kalkulator der du som skogeier kan finne ut hvilken innsats skogen din gjør i kampen for et bedre klima.

Finn kontakt for ditt område

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område