Følg tømmeret

SB Skog kan tilby deg verktøy til å følge tømmerdrift fra planlegging til oppgjør via internett.

Din kontaktperson i SB Skog gir deg som skogeier eller entreprenør for SB Skog tilgang til dette med brukernavn og passord om du ønsker dette. Forespørsel om dette kan også sendes direkte til Bjarne Bergersen, e-post bbe@sbskog.no.

SnarvegBrukergruppeBeskrivelse
Skogeier-web Skogeier Lenke til Skog-Data-systemene der skogeier kan følge sitt eget tømmer fra velteplass til innmålt hos industrikunde. Krever brukernavn og passord.
Entreprenør-web Entreprenør Gir entreprenør tilgang til sine kontrakter i Skog-Data. Her registreres framkjørt virke til velteplass. Krever brukernavn og passord.
SB Logg Skogeier, entreprenør og planlegger Nedlastbar app til iPad. SB Logg er et kartbasert planleggings- og rapporteringsverktøy for skogbruksformål. Fungerer i felt uten nettverkstilgang. Krever brukernavn og passord.
Skog-Web Driftsansvarlig Registrering av kontrakter i Skog-Datasystemene. Oppfølging og rapportering. Krever brukernavn og passord.

Finn kontakt for ditt område

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område