Tømmersalg, skogsdrift og skogkultur

SB Skog er en selvstendig, landsdekkende aktør som tilbyr alle typer skogbrukstjenester. Selskapet har hovedkontor på Elverum og distriktskontorer over det meste av landets skogstrøk og er derfor et reelt alternativ for alle skogeiere.

SB Skog tilbyr tre hovedkategorier av skogtjenester

  1. Tømmersalg
  2. Skogsdrift som sluttavvirkning og tynning
  3. Skogkulturtjenester som markberedning, planting, ungskogpleie og gjødsling

 

  • Skogrydding. Dette forretningsområdet er fra 1.1.2019 overdratt til Norsk Skogrydding AS

Finn kontakt for ditt område

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område