Ord og uttrykk

Her finner du noen begreper og enhetsmål knyttet til skog og virke

Målenheter for volum skogsvirke:

 • Kubikkmeter (m³ = 1.000 liter rommål)
 • Fastkubikk, netto virkesvolum, gjerne målt "under bark" / ub
 • Løskubikk, flis eller ved, gjerne målt i løskubikk "med luft mellom"
 • Fastmasseprosent sier hvor mye av volumet som er fast virke
 • Flis har gjerne en fastmasseprosent på 35-40%
 • Stablet ved har en fastmasseprosent på ca. 65%.
 • Skogskubikk er slik skogbruksplaner ofte oppgir stående volum eller tilvekst i skogen
 • Skogskubikk er fastkubikk under bark men med "topp og avfall"
 • Med "topp og avfall" menes råte, bult, topp og miljøhensyn som trekkes fra skogskubikk for å få "salgskubikk", ofte 10-20% reduksjon
 • Favn (ved). 1 favn er ved i 60 cm lengde lagt i vedla 2 meter langt og 2 meter høyt (evt. 4 x 1 m)

Målenheter for areal

 • 1 dekar (daa) tilsvarer 1.000 kvadratmeter
 • 1 kvadratkilometer tilsvarer 1.000 dekar (eller 100 hektar)
 • I Sverige og de fleste andre land brukes hektar (ha) for areal
 • 1 hektar = 10 dekar