Følg tømmeret

SB Skog kan tilby deg verktøy til å følge tømmerdrift fra planlegging til oppgjør via internett.

Logg inn i Extranett

Stikkprøveskjema tømmerdrift

Din kontaktperson i SB Skog gir deg som skogeier eller entreprenør for SB Skog tilgang til dette med brukernavn og passord om du ønsker dette. Forespørsel om dette kan også sendes direkte til Bjarne Bergersen, e-post bbe@sbskog.no.

Finn kontakt for ditt område

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område