Kunngjøringer

Kunngjøringer, aktueltsaker og andre nyheter publiseres også på Facebook. Følg oss på sosiale medier for å få med deg siste nytt.

SB Skog skal drive alt skogareal for Statskog


Elverum, 12. juni 2018:
SB Skog har vunnet konkurransen om å bli Statskogs leverandør av skogbrukstjenester fra 2019. Både pris og kvalitet lå til grunn ved tildeling av landets største skogoppdrag.

 

 - Vi driver etter landets strengeste kvalitets- og miljøstandarder, noe som krever høy kvalitet hos leverandørene våre. I tillegg har vi lagt vekt på pris, slik at vi kan fortsette å være en stabil og viktig leverandør til norsk skogindustri. Etter en åpen konkurranse og grundig prosess tar vi sikte på å inngå kontrakt med SB Skog som vår leverandør i perioden 2019 - 2022, sier avdelingsleder i Statskog, Karl Faanes.

Statskog er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Konkurransene omhandlet skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer, med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³. Estimert verdi av oppdraget utgjør over 500 millioner kroner.

Daglig leder Kenneth Langsethagen i SB Skog er stolt av å ha vunnet alle de fire delområdene i konkurransen.   – SB SKOG har jo sin opprinnelse i Statskog og Borregaards Skoger og er godt kjent på Statskogs eiendommer. At vi vinner alle oppdragene viser at vi konkurransedyktig på både pris og kvalitet i hele landet. Vårt felles salgsapparat med Viken Skog og Viken AT Market gjør at vi har fått økt konkurransekraft i markedet og samtidig sikker avsetning på alle tømmerkvaliteter.

Styreleder i Viken Skog og SB Skog Olav Breivik er svært glad for å ha vunnet dette oppdraget. – Dette er landets suverent største oppdrag for skogbrukstjenester, og Statskog er en svært profesjonell skogeier. Som styreleder er jeg ydmyk for denne oppgaven, og glad for denne muligheten til å fortsette det gode samarbeidet med Statskog, sier Olav Breivik.

Statskog delte konkurransen inn i fire geografiske områder, slik at leverandører kunne gi tilbud på deler av landet. Inndelingen var slik:

  • Sørlige og vestlige deler av Østlandet; Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark Aust-Agder
  • Sørlige deler av Hedmark; fra og med Elverum og sørover
  • Nordlige deler av Hedmark og Oppland; alle kommuner nord for Elverum + Ringebu kommune i Oppland
  • Trøndelag og Nordland; hele Trøndelag, samt Nordland sør for Saltfjellet

Statskog mottok flere tilbud og det var konkurranse i alle områdene. Tilbudene er vurdert med hensyn til både pris og kvalitet, og tilbudene til SB Skog kom best ut i forhold til de angitte tildelingskriteriene. Konkurransen er gjennomført i tråd med reglene om offentlige anskaffelser. Det er satt en karensperiode som varer til 25.6.2018 for eventuelle innsigelser.

 

Kontaktpersoner

Kenneth Langsethagen tlf 922 47 231
Daglig leder SB Skog AS

Olav Breivik, tlf 900 96 445
Styreleder Viken Skog og SB Skog

 

Finn kontakt for ditt område

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i dag.