Samarbeidspartnere

Her er en liste med kontaktopplysninger til våre datterselskap og samarbeidspartnere.

Kistefos Skogtjenester AS

Selskapet har kontor på Dokka, i Nordre Land kommune. Skogtjenester AS ble etablert av Jan Erik Noreng i 2000, med drift basert på forvaltning av skogeiendommer. Selskapets aktivitet økte raskt med nye oppdrag innen linjerydding og konsulenttjenester.
Kontaktpersoner: Geir Høitomt (konsulenttjenester), tlf 992 49 948,
Torkel Vindegg, daglig leder.
Kistefos Skogtjenester AS eies av SB Skog (49,62%) og AS Kistefos Træsliberi. 

  Rosteinvegen 6, 2870 Dokka

  911 69 580

  www.kistefos-skog.no

Sikker Skogrydding AS

Sikker Skogrydding AS ble etablert i 2014 og eies med 50% hver av SB Skog AS og TK Skog AS. Daglig leder er Kenneth Gustu Langsethagen. Sikker Skogrydding AS leverer skogryddingstjenester med dyktige sesongarbeidere for å dekke eierselskapenes behov for bemanning og arbeidskraft knyttet til rydde- og skogkulturoppdrag.

  Fredenvoldveien 2, 2408 Elverum

  992 47 231

Snåsa Skogservice AS

Snåsa Skogservice AS hjelper deg med planlegging og gjennomføring av alle typer skogoppdrag og rådgivning vedrørende skogkultur, avvirkning, veiplanlegging, linjerydding og annen relatert rådgivning. Selskapets innehaver er Asbjørn Flaat. Flaat har lang og omfattende erfaring i bransjen.

  Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos

  909 65 107

TK Skog AS

TK Skog AS ble etablert i 2011. Daglig leder er Kristen Aaby. Selskapet tilbyr generelle tjenester innen anleggsledelse, skogrydding og linjerydding.

  Kvisle, 3350 Prestfoss

  469 65 837

Norsk Skogrydding AS

Etablert 2019. Daglig leder Reidar Strand. Norsk Skogrydding AS er et nyetablert selskap innen linje- og trasérydding av skog, samt tilhørende tjenester. Selskapet er basert på tidligere linjeryddingsvirksomheter i SB Skog og AT Skog.
Selskapet eies Viken Skog SA og AT Skog SA (gjennom AT Skog Invest AS).

  Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien

  913 58 116

Daglig leder Reidar Strand