Kontakt banken vår

Nedenfor finner du kontaktopplysninger til banken vår og betalingsopplysninger.

Uansett hvilket land det foretas innbetaling i, skal alle innbetalinger og andre transaksjoner til SB Skog oppgis i norske kroner. 

Vår bank er:

 

DnB

Kvernberggata 5

3510 Hønefoss

Betalingsopplysninger

For innenlandstransaksjoner:

NOK      konto 1503.76.03047

Swift:    DNBANOKK

IBAN: NO6415037603047

For transaksjoner fra Sverige:

SEK     konto 1250.08.40887

Swift:   DNBANOKK

IBAN   NO4912500840887

For transactions from the rest of the world

EUR    konto 1250.61.73017

Swift:   DNBANOKK

IBAN     NO3612506173017