Ansattoversikt

Hans Jørgen Aas

Driftssjef · Oslofjorden

975 83 465 Send e-post

Hans Jørgen har stor kontaktflate og bred erfaring som kommer deg som skogeier til nytte! Innkjøpsområde Midt-Telemark og nedre Buskerud/ Kongsbergområdet.

Harald Berger

Driftssjef · Østerdalen

415 13 114 Send e-post

Harald bistår skogeiere i Elverum og Hedmarken. Flere års erfaring fra det praktiske skogbruk bl.a som lassbærersjåfør. Ta kontakt for en hyggelig skogprat.

Bjarne Bergersen

Logistikkleder

975 06 020 Send e-post

Virkesadministrasjon, virkeslogistikk, virkesoppgjør, markedsanalyser, utarbeidelse av styringsrapporter mht virke, bistand ved og ansvar for virkesforhandlinger, ansvar for prislister, virkesavregninger mm.

Marius Bjørseth

Driftssjef · Trøndelag

481 43 657 Send e-post

Marius kjøper tømmer og bistår skogeiere i Sør-Trøndelag

Kontorsted på Støren

Ernst Bolås

Driftssjef · Trøndelag

482 37 811 Send e-post

Ernst Bolås har bakgrunn som skogeier og utfører alle gjøremål i skogen. Han kan tilby skogeiere i Innherred ungskogpleie, planting og hogst. Han vil ta kontakt og du kan ta kontakt med ham!

 

Jon Arne Borg Engø

Driftssjef · Østerdalen

918 88 692 Send e-post

Jon Arne er ansatt som trainee og går inn i mange roller og funksjoner i regionen

Anders Bredalen Foss

Driftssjef · Østerdalen

482 85 904 Send e-post

Anders er ansatt som trainee i Østerdalsteamet og går inn i mange roller og funksjoner i regionen

Olav Fjone

Driftssjef · Trøndelag

971 50 190 Send e-post

Olav har mye erfaring og er alltid er beredt for en skogprat og gode tilbud.

Asbjørn Flaat

Driftssjef · Trøndelag

909 65 107 Send e-post

Asbjørn er en handlingens mann som gir deg gode løsninger til beste for deg som skogeier.

Arne G. Foss

Driftssjef · Østerdalen

916 22 611 Send e-post

Innkjøpsansvarlig i Solør og Glåmdalen. Stødig og lun Solung med stor kompetanse og kunnskap om skog og skogbruk. Er du skogeier i Glåmdalen så ta kontakt med Arne for en hyggelig prat og et godt tilbud.

Tore Grongstad

Driftssjef · Trøndelag

926 85 232 Send e-post

Tore har et godt overblikk og er aldri i beit for gode løsninger og handler.

Mari Magnussen Gubberud

Driftssjef · Oppland

913 50 110 Send e-post

Mari er vokst opp i Gjøviktraktene og bistår skogeiere i Oppland. Kontor på Biri.

Martin Hanestad

Teamleder/driftssjef · Glåmdalen

915 69 301 Send e-post

Teamleder og driftssjef i Glåmdalen. Martin betjener skog og skogeiere i Glåmdalen og Kongsvingertraktene. Martin har allsidig og praktisk kunnskap om skogsdrift og tømmer. Ta kontakt og få et godt tilbud.

Camilla Kjemperud

Økonomikonsulent

954 56 295 Send e-post

Camilla holder orden på oss og regnskapet vårt

Even Kolseth Dahlen

Driftssjef · Trøndelag

994 03 841 Send e-post

Even står til tjeneste for skogeierne i sitt område. Kontorsted Steinkjer.

Kenneth Langsethagen

Daglig leder

992 47 231 Send e-post

Daglig leder i SB Skog.

Magnus Lindberg

Driftssjef · Glåmdalen

911 47 735 Send e-post

Magnus er driftssjef og fagarbeider med lang og brei erfaring fra praktisk skogbruk

Halfdan Mælum

Driftssjef · Østerdalen

971 19 325 Send e-post

Med mangeårig bakgrunn fra Nygård og Mæhlum Skogkontor er Halfdan kjent som en glad og dyktig rådgiver og tømmerkjøper

Gjermund Nyløkken

Teamleder/driftssjef · Østerdalen

404 95 122 Send e-post

Gjermund er teamleder og driftssjef, bosatt i Osen med lang erfaring i næringa, som transportleder, tømmerkjøper og fagperson. Som driftssjef opererer Gjermund i geografien Elverum, Trysil og Åmot.

Kai Peistorpet

Driftsleder · Østerdalen

406 12 722 Send e-post

Med utgangspunkt i Solør jobber han for SB SKOG med alt fra tømmerkjøp til skogkultur. Han har lang fartstid bak seg i ulike roller i skogbruket, deriblant som maskinfører.

Geir Sandberg

Driftssjef · Oppland

472 84 239 Send e-post

Geir er driftssjef for SB Skog i Oppland med base sammen med Kistefos Skogtjenester på Dokka. Lang fartstid i bransjen og sterk lokal forankring. Ta kontakt for en hyggelig skogprat.

Christer Solberg

Driftsleder · Glåmdalen

911 58 531 Send e-post

Blid og seig solung men god peiling på det som trengs innenfor operativt skogsarbeid: Planlegging, hogst, skogrydding, ungskogpleie, planting, - og det som ellers kan forventes av en solid fagarbeider.

Pål Stenersen

Prosjektleder skogkultur · Skogsarbeider, Oslofjorden

414 16 880 Send e-post

Pål Stenersen er ansatt som skogsarbeider i Kongsberg og har ansvar for salg av skogkulturoppgaver og ledelse av sesongarbeidskraft.

Bernt J. Stensås

Driftssjef · Trøndelag

984 41 211 Send e-post

Bernt er mer eller mindre fostret opp i en tømmerbil, kjenner bransjen og dine utfordringer.

Trond Svanøe-Hafstad

Teamleder/Miljø- og kvalitetsleder
Trøndelag

915 67 079 Send e-post

Miljø- og kvalitetsleder, teamleder og regional markedskontakt i Trøndelag.

Lars-Ola Svennebye

Driftssjef · Odalen og Nes

977 00 669 Send e-post

Lars-Ola har lang erfaring som skogsarbeider, maskinfører og egen næring. I tillegg driver han eget jordbruk og gårdssag. Lars-Ola har primært markedsområde Nord-Odal, Sør-Odal og Nes og har kontor på Skarnes.

Ole Reino Tala

Driftssjef · Oslofjorden

950 23 301 Send e-post

Med solid bakgrunn i skognæring, landbruk og organisasjonsarbeid har han det beste grunnlag for å gi skogeiere råd og hjelp med skog og tømmer.

Gunnar Thorstad

Driftssjef · Oppland

950 31 250 Send e-post

Gunnar er lokalt forankra i Mjøstraktene og Biri og vil bistå skogeiere i Oppland. Kontor på Biri.

Espen Torgersrud

Produksjonsleder

921 58 434 Send e-post

Produksjon og produksjonsoppfølging og bindeledd mellom produksjon og salg

Torkel Vindegg

Teamleder · Oslofjorden

911 69 580 Send e-post

Teamleder for virksomheten i sør- og vest. Daglig leder i datterselskapet Kistefos Skogtjenester AS

Tor Ola Wiggen

Driftssjef · Trøndelag

414 72 601 Send e-post

Tor Ola har jobbet på sagbruk, laftebedrift og er skogeier. Han kan tømmer og skogbehandling. Han vil betjene skogeiere i Snåsa og deler av Steinkjer.

Morten Ødemark

Driftssjef · Akershus/Østfold

906 41 938 Send e-post

Morten er tømmerkjøper og driftssjef i Akershus og Østfold. Bakgrunn fra Norsk Virkesmåling og som skogsentreprenør. Bosatt i Skiptvet.

Ole Martin Øverby

Driftsleder · Odalen og Nes

97158674 Send e-post

Ole Martin kan tilby skogkultur, syning, felling, tømmerkjøp og andre tjenester skogeiere i Kongsvinger og Odalen behov for