Tømmersalg, skogsdrift, skogkultur og skogrydding

Hos SB Skog får du et allsidig og førsteklasses tømmersortiment, høy skogfaglig kvalitet og økonomisk veiledning. Våre erfarne driftssjefer og entreprenører har fokus verdiskaping og miljøsikring.

SB Skog tilbyr fire hovedkategorier av skogtjenester

  1. Tømmersalg
  2. Skogsdrift som sluttavvirkning og tynning
  3. Skogkulturtjenester som markberedning, planting, ungskogpleie og gjødsling
  4. Skogrydding. Vi er landets største aktør innen linjerydding og rydding for veg og jernbane

Finn kontakt for ditt område

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område