Ungskogpleie i regi av SB Skog AS

Fokus på ungskogpleie i SB Skog

Tekst: Trond Svanøe-Hafstad

Med ungskogpleie forstår vi en bevisst utvelgelse og helt eller delvis fristilling av framtidsstammer blant de trærne som viser best kvalitet og av ønsket treslag. Bestandshøyden er mellom 1,3 og 10 m. Hovedhensikten er å utvikle produksjonspotensialet i bestandet for at den framtidige verdiproduksjonen blir størst mulig og risikoen for skader minst mulig. Tilleggsverdier er hensynet til estetikk, langvarig karbonbinding og ulike flerbrukselementer

I de fleste kommuner er det et stort behov for ungskogpleie og etterslep som bør tas igjen. SB Skog ønsker å ta tak i dette og hjelpe skogeierne med å stelle framtidsskogen. Ungskogpleien kan skogeierne finansiere ved tilskudd og skogfond. 


Prosjektleder i SB Skog Ernst Bolås (tlf 482 37 811), selv aktiv skogeier gjennom mange år, er ansatt for å drifte prosjektet. Nå har han begynt markedsarbeidet og flere skogeiere har allerede vist interesse og det regnes på tilbud.