Prosjekt «Skogsarbeideren i det digitale nettverket»

Arbeidet med prosjektet «Skogsarbeideren i det digitale nettverket» er fullført.

Våren 2016 søkte SB SKOG Verdiskapningsfondet om midler til et utviklingsprosjekt der målet var å etablere digital funksjonalitet for planlegging, gjennomføring og rapportering av skogkulturoppdrag.

Verdiskapningsfondet godkjente søknaden, der SB SKOG søkte om et tilskudd. Dette ble innvilget under forutsetning av at systemet ble tilgjengelig for alle, at systemet var plattformuavhengig og at det «bare var å ta i bruk».

Bidragsytere til prosjektet har vært ansatte i SB SKOG, FeltGIS og Fink.


Løsningen som er levert er uavhengig av andre planleggingssystem, men kan benyttes sammen med etablerte systemer f. eks Din Skog eller Allma. Her kan planleggeren ta ut shapefiler med oppdragsflater for deretter å distribuere disse videre digitalt til skogkulturarbeidernes smarttelefoner eller nettbrett. For brukere av SB Logg er utviklet funksjonalitet integrert i SB Logg.

Systemet består av tre komponenter. En serverdel (Skogkulturweb), app for iOS og app for Android. Skogkulturwebben gir planleggeren anledning til å laste opp oppdragsflatene til systemet og derfra distribuere oppdragene ut til skogsarbeiderne. Appene har engelsk som menyspråk.

For de aktørene som ikke har tilgang til planleggingsverktøy er en veiledning til installasjon og bruk av GIS-verktøyet QGIS utarbeidet. I tillegg er et QGIS-prosjekt med mange sentrale kartkilder skrudd sammen og tilgjengelig for nedlasting.

Dokumentasjon, brukermanualer og tilgang til Skogkulturweb og apper finnes her:

http://sblogg.no/skogkulturweb

Arbeidet med prosjektet er nå avsluttet og dokumentasjon til Verdiskapningsfondet er oversendt. Prosjektgruppa håper systemet kommer mange til nytte.