Ansattoversikt

Hans Jørgen Aas

Driftssjef · Oslofjorden

975 83 465 Send e-post

Hans Jørgen har stor kontaktflate og bred erfaring som kommer deg som skogeier til nytte! Innkjøpsområde Midt-Telemark og nedre Buskerud/ Kongsbergområdet.

Harald Berger

Driftssjef · Østerdalen

415 13 114 Send e-post

Harald bistår skogeiere i Elverum og Hedmarken. Flere års erfaring fra det praktiske skogbruk bl.a som lassbærersjåfør. Ta kontakt for en hyggelig skogprat.

Bjarne Bergersen

Logistikkleder

975 06 020 Send e-post

Virkesadministrasjon, virkeslogistikk, virkesoppgjør, markedsanalyser, utarbeidelse av styringsrapporter mht virke, bistand ved og ansvar for virkesforhandlinger, ansvar for prislister, virkesavregninger mm.

Stein Bogsveen

Prosjektleder skogkultur · Skogsarbeider, Østerdalen

416 22 008 Send e-post

Fagarbeider med base i Tørbergske skoger i Trysil. Allsidig kunnskap og interesse innen eiendomsforvaltning både teknisk, biologisk og økonomisk. Har stor praktisk erfaring i å lede og gjennomføre skoglige oppdrag.

Ernst Bolås

Prosjektleder skogkultur og avvirkning.
Trøndelag

482 37 811 Send e-post

Ernst Bolås har bakgrunn som skogeier og utfører alle gjøremål i skogen. Han kan tilby skogeiere i Innherred ungskogpleie, planting og hogst. Han vil ta kontakt og du kan ta kontakt med ham!

 

Jon Arne Borg Engø

Trainee · Glåmdalen

918 88 692 Send e-post

Jon Arne er ansatt som trainee og går inn i mange roller og funksjoner i regionen

Anders Bredalen Foss

Trainee · Østerdalen

482 85 904 Send e-post

Anders er ansatt som trainee i Østerdalsteamet og går inn i mange roller og funksjoner i regionen

Olav Fjone

Driftssjef · Trøndelag

971 50 190 Send e-post

Olav har mye erfaring og er alltid er beredt for en skogprat og gode tilbud.

Asbjørn Flaat

Driftssjef · Trøndelag

909 65 107 Send e-post

Asbjørn er en handlingens mann som gir deg gode løsninger til beste for deg som skogeier.

Ole O. Flermoen

Skogsarbeider

917 28 11 Send e-post

Fagarbeider som kan utføre det meste som allsidig skogsarbeider. Nøyaktig og ryddig og trives godt i å jobbe i "Ljørdalsgjengen". Er nå sesongarbeider fra mai til desember og jobber i Trysilfjellets alpinanlegg på vinterstid.

Arne G. Foss

Driftssjef · Glåmdalen

916 22 611 Send e-post

Innkjøpsansvarlig i Solør og Glåmdalen. Stødig og lun Solung med stor kompetanse og kunnskap om skog og skogbruk. Er du skogeier i Glåmdalen så ta kontakt med Arne for en hyggelig prat og et godt tilbud.

Stig Fossheim

Skogsarbeider

915 29 716 Send e-post

Fagarbeider som kan utføre det meste som allsidig skogarbeider. Nøyaktig og ryddig og trives godt med å jobbe i "Ljørdalsgjengen". Er nå sesongarbeider fra mai til desember. Jobber i Trysilfjellets alpinanlegg på vinterstid.

Arne Granberg

Skogsarbeider

995 00 584 Send e-post

Fagarbeider med bred erfaring og stort virkefelt. Behersker alle typer manuelt skogsarbeid; - planting, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning, rydding av vegetasjon langs linjer og baner...

Tore Grongstad

Driftssjef · Trøndelag

926 85 232 Send e-post

Tore har et godt overblikk og er aldri i beit for gode løsninger og handler.

Kent Roger Guttormsen

Skogsarbeider

95973325 Send e-post

Kent er skogsarbeider med brei erfaring fra praktisk skogbruk og linjerydding

Martin Hanestad

Teamleder/driftssjef · Glåmdalen

915 69 301 Send e-post

Teamleder og driftssjef i Glåmdalen. Martin betjener skog og skogeiere i Glåmdalen og Kongsvingertraktene. Martin har allsidig og praktisk kunnskap om skogsdrift og tømmer. Ta kontakt og få et godt tilbud.

Ingar Helseth

Skogsarbeider

909 86 609 Send e-post

Fagarbeider i Stor-Elgdal med spisskompetanse innen planlegging- og oppfølging av tømmerdrifter. Ingar kjører skogsmaskiner i vinterhalvåret for entreprenør. Kjøper tømmer av store og små grunneiere.

Rolf Johansson

Skogsarbeider

Send e-post

Thomas Johansson

Skogsarbeider

Send e-post

Camilla Kjemperud

Økonomikonsulent

954 56 295 Send e-post

Camilla holder orden på oss og regnskapet vårt

Even Kolseth Dahlen

Driftssjef · Trøndelag

994 03 841 Send e-post

Even står til tjeneste for skogeierne i sitt område. Kontorsted Steinkjer.

Kjell Langfoss

Skogsabeider

Send e-post

Kenneth Langsethagen

Daglig leder · Skogrydding

992 47 231 Send e-post

Daglig leder i SB Skog. Har i tillegg hovedansvar for skogrydding over hele landet. Linjerydding, vegrydding, skogfjerning og administrasjon av skogsarbeidere og samarbeidsparter.

Øyvind Lillebuen

Skogsarbeider

930 37 367 Send e-post

Utflyttet Telemarking med bred erfaring og sterke meninger inne skogbruk. I tillegg til bred allsisdighet inne det meste av fagarbeiders oppgaver, har han også erfaring som aktiv skogbrukinstruktør.

Magnus Lindberg

Driftssjef · Skogsarbeider, Glåmdalen

911 47 735 Send e-post

Magnus er driftssjef og fagarbeider med lang og brei erfaring fra praktisk skogbruk

Halfdan Mælum

Driftssjef · Glåmdalen

971 19 325 Send e-post

Med mangeårig bakgrunn fra Nygård og Mæhlum Skogkontor er Halfdan kjent som en glad og dyktig rådgiver og tømmerkjøper

Jan Ove Narverud

Skogsarbeider

922 24 989 Send e-post

Jan Ove har lang fartstid som fagarbeider fra Sølvverksskogene. Alle typer operativt arbeid og maskinfører. Her er fagkompetanse og erfaring i rikt monn.

Tony Nordnes

Skogsarbeider

995 00 578 Send e-post

Fagarbeider og allsidig skogsarbeider som kan utføre det meste innen skogbruk. Nøyaktig og ryddig og trives godt som medlem av "Ljørdalsgjengen". Er nå sesongarbeider fra mai til desember.

Åge Anders Nordnes

Skogsarbeider

926 01 496 Send e-post

Fagarbeider og allsidig skogsarbeider som kan utføre det meste innen skogbruk. Har også prøvd seg som maskinfører på markberedning.   Er nå sesongarbeider fra mai til desember. Jobber i Trysilfjellets alpinanlegg på vinterstid.

Gjermund Nyløkken

Teamleder/driftssjef · Østerdalen

404 95 122 Send e-post

Gjermund er teamleder og driftssjef, bosatt i Osen med lang erfaring i næringa, som transportleder, tømmerkjøper og fagperson. Som driftssjef opererer Gjermund i geografien Elverum, Trysil og Åmot.

Jonas Ottesen

Driftssjef/ Anleggsleder operativ virksomhet
Skogrydding, Østerdalen

414 43 542 Send e-post

Jonas er en praktiker som ikke er redd for nye utfordringer. Med bakgrunn fra Sønsterud og Evenstad leder han store linjeryddingsoppdrag og bistår skogeiere i Elverums-/Åmot med tømmerdrift og skogkulturoppgaver.

Tore Pedersen

Skogsarbeider

951 88 940 Send e-post

Tore er en allsidig fagarbeider og kulturminneforvalter med juletre- og honningproduksjon som hobby. Jondalen, Kongsberg.

Kai Peistorpet

Prosjektleder skogkultur · Skogsarbeider, Glåmdalen

406 12 722 Send e-post

Kai er fagarbeidere. Med utgangspunkt i Solør jobber han for SB SKOG med alt fra skogkultur til tømmerkjøp. Han har lang fartstid bak seg i ulike roller i skogbruket, deriblant som maskinfører.

Eldar Rønningen

Skogsarbeider

975 01 793 Send e-post

Allsidig fagarbeider som har kapasitet til å gå inn i de fleste roller, -administrativt som operativt. I tillegg til de tradisjonelle skogbruksoppgavene, jobber Eldar mye med rydding langs linjer og baner

Geir Sandberg

Driftssjef · Oppland

472 84 239 Send e-post

Geir er driftssjef for SB Skog i Oppland med base sammen med Kistefos Skogtjenester på Dokka. Lang fartstid i bransjen og sterk lokal forankring. Ta kontakt for en hyggelig skogprat.

Christer Solberg

Prosjektleder skogkultur · Skogsarbeider, Glåmdalen

911 58 531 Send e-post

Blid og seig solung men god peiling på det som trengs innenfor operativt skogsarbeid: Planlegging, hogst, skogrydding, ungskogpleie, planting, - og det som ellers kan forventes av en solid fagarbeider.

Pål Stenersen

Prosjektleder skogkultur · Skogsarbeider, Oslofjorden

414 16 880 Send e-post

Pål Stenersen er ansatt som skogsarbeider i Kongsberg og har ansvar for salg av skogkulturoppgaver og ledelse av sesongarbeidskraft.

Bernt J. Stensås

Driftssjef · Trøndelag

984 41 211 Send e-post

Bernt er mer eller mindre fostret opp i en tømmerbil, kjenner bransjen og dine utfordringer.

Trond Svanøe-Hafstad

Teamleder/Miljø- og kvalitetsleder
Trøndelag

915 67 079 Send e-post

Miljø- og kvalitetsleder, teamleder og regional markedskontakt i Trøndelag.

Lars-Ola Svennebye

Driftssjef · Odalen og Nes

977 00 669 Send e-post

Lars-Ola har lang erfaring som skogsarbeider, maskinfører og egen næring. I tillegg driver han eget jordbruk og gårdssag. Lars-Ola har primært markedsområde Nord-Odal, Sør-Odal og Nes og har kontor på Skarnes.

Ole Reino Tala

Driftssjef · Oslofjorden

950 23 301 Send e-post

Med solid bakgrunn i skognæring, landbruk og organisasjonsarbeid har han det beste grunnlag for å gi skogeiere råd og hjelp med skog og tømmer.

Gunnar Thorstad

Driftssjef · Oslofjorden

950 31 250 Send e-post

Gunnar er lokalt forankra i Mjøstraktene og Biri og vil bistå skogeiere i Oppland. Kontor på Biri.

Jan-Erik Velten

Skogsarbeider

Send e-post

Jan Erik er en solid arbeidskar med dype røtter i primærnæringa i Solør. Stor kapasitet innen praktisk skogdrift og linjerydding: Hogst, planting, ungskogpleie.

Torkel Vindegg

Teamleder · Oslofjorden

911 69 580 Send e-post

Teamleder for virksomheten i sør- og vest. Daglig leder i datterselskapet Kistefos Skogtjenester AS

Paul Dagfinn Waldal

Skogsarbeider

908 68 772 Send e-post

Fagarbeider med stor innsikt i skogbruk og tilgrensende oppgaver. Utfører skogbruksoppgaver av alle slag, -fra planlegging til ferdig gjennomført og rapportert.

Morten Ødemark

Driftssjef · Akershus/Østfold

906 41 938 Send e-post

Morten er tømmerkjøper og driftssjef i Akershus og Østfold. Bakgrunn fra Norsk Virkesmåling og som skogsentreprenør. Bosatt i Skiptvet.